Complexul de vinificatie de la Ferma Ing. V. Lungu

This entry was posted in Stiri. Bookmark the permalink.

2 Responses to Complexul de vinificatie de la Ferma Ing. V. Lungu

  1. Cibotaru Lucreţia says:

    Îmi place grozav ceea ce se-ntâmplă, pe dealurile Soloneţului, în ultimii 10 ani. Dacă prin anii 2000 terenurile erau în paragină, acum sunt plantaţii de pomi fructiferi (meri, peri, cireşi, caişi, etc.) , plantaţii de viţă de vie (de masă şi vin), culturi de grâu, porumb, fl.soarelui, etc., ca – n occident. Acum se construieşte o pensiune şi un combinat de vinificaţie. Abia aştept să văd cum or să arate toate acestea la terminarea lucrărilor. Felicitări tuturor celor care au participat la realizarea atâtor minuni.

  2. Vasile D. Huţişoru says:

    Mă alătur şi eu părerilor doamnei Cibotaru şi sunt fericit să constat progresul rapid al agriculturii şi diversificarea domeniilor acestei ramuri în comuna Bivolari, datorită d-lui inginer Vasile Lungu; “omul care sfinţeşte locul”. Felicitările trebuiesc redistribuite mai departe specialiştilor şi colaboratorilor care fac posibile aceste progrese evidente. Trebuie să recunosc că acest fenomen mi-a dat de lucru în scrierea istoriei comunei Bivolari, unde la capitolul despre agricultură, redactat acum câţiva ani în urmă, deplângeam starea în care ajunsese la noi agricultura şi ziceam că cele câteva societăţi agricole de pe raza comunei îşi duc cu greu zilele, practicând o activitate de subzistenţă. Acum sunt bucuros că d-l Lungu m-a contrazis prin realizările sale, iar eu rescriu cu plăcere acest capitol. Se vede că d-l inginer a îndrăgit aceste locuri iar prin munca şi realizările sale de excepţie, ne ridică economia şi prestigiul comunei Bivolari, dovedind ataşament şi sprijin comunităţii noastre. Pentru aceste motive şi multe altele, cer Consiliului Local Bivolari şi d-lui Primar să acorde d-lui ing.Vasile Lungu “Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei Bivolari”, ca o modestă recunoştiinţă a meritelor şi muncii sale în comuna noastră.
    Vasile D. Huţişoru

Leave a Reply