Concurs

Bibilografia pentru concursul de ocupare a functiei de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de stare civila al Primariei Comunei Bivolari.

 1. Constitutia Romaniei
 2. Legea nr. 215/2001 (A) – Legea administratiei publice
 3. Legea nr. 188/1999 – Statutul functionarilor publici
 4. Legea nr. 119/1996 – privind actele de stare civila
 5. Codul civil – cartea familiei cu modificarile si completarile ulterioare
 6. OUG nr. 27/2002 privind solutionarea petitiilor
 7. Legea nr. 21/1991 (a) privind cetatenia romana
 8. Legea nr. 105/1992 – Raporturile de drept international privat
 9. OG nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta populatiei
 10. OG nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice
 11. HG nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie
 12. Legea nr. 554/2004 – contenciosul administrativ
 13. Legea nr. 7/2004 – codul de conduita a functionarilor publici
 14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 15. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
 16. HG nr. 64/2001 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
 17. OG nr. 33/2002 – eliberarea certificatelor si adeverintelor.

Imi asum responsabilitatea corectitudinii intocmirii si legalitatii, Lucretia Cibotaru

Aici gasiti anuntul in original

This entry was posted in Stiri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply