Biblioteca

Biblioteca comunală Bivolari a fost înființată, ca și alte instituții similare, grație ,,Deciziunii privind înființarea bibliotecilor populare din România ”, publicată în nr. 193 din Monitorul oficial la 2 Decembrie 1898, semnată de Spiru Haret.

Despre activitatea bibliotecii comunale Bivolari și evoluția fondului de carte până în perioada anilor 1950, avem puține informații. Concret este faptul, că analizând lista personalitaților care au venit în contact cu comunitatea din Bivolari, putem să ne facem o imagine despre activitatea culturala și dotarea Bibliotecii comunale în acele vremuri.

În perioada noiembrie – decembrie 1875, localitatea a fost onorată cu prezența lui Mihai Eminescu, care a venit la Bivolari cu ocazia inspecțiilor școlare, perioadă în care poetul a lucrat ca revizor școlar.

În anul 1925, la Bivolari a fost înființată Societatea culturală  ,,George Coșbuc” care la ales ca președinte de onoare pe ,,megieșul” Iacob Negruzzi de la Hermeziu, care a onorat în mai multe rânduri întâlnirile societații.

La balurile organizate de negustorii din Bivolari, unul din invitații de onoare era generalul Mihai Negruzzi .

Un alt oaspete al locurilor a fost Constantin Mille, ai cărui bunici locuiau în Bădărăi, sat component al comunei la acea dată.

În campaniile electorale au trecut prin Bivolari: Victor Iamandii, Demostene Botez, Alexandru Bădărău.

La înființareabibliotecii, fondul de carte deținut la aceavreme de Societatea Culturală, “GeorgeCoșbuc” a fuzionat cu cel al bibliotecii populare.

În prezent biblioteca comunală Bivolari, conform Hotărârii nr. 23 din 25 septembrie 1997 a Consiliului local Bivolari, se numește: Biblioteca ,,Nicolae Labiș” Bivolari.

Biblioteca ,,Nicolae Labiș” funcționeză în prezent, în una din cele 4 clase ale scolii vechi din Bivolari (lăngă fostul sediu al Primăriei Bivolari), până la finalizarea lucrărilor de modernizare a Căminului cultural Bivolari, când se vamuta din nou în cadrul Căminului cultural Bivolari.

În pragul anului 2012 Biblioteca ,,Nicolae Labiș” din comunaBivolari, județul Iași se prezintă la capitolul dotări astfel:

-Un fond de carte de peste 9000 volume.

– 6 calculatoare, din care 4 legate la internet. Un număr de 4 calculatoare împreuna cu alte echipamente au fost primite datorită accesării – Programului Biblionet, program prin care toate echipamentele pentru cele 4 calculatoare au fost primite sub formă de donație din partea Fundației Bill & Melinda Gates prin IREX România.

Programul Naţional Biblionet – lumea în biblioteca mea lansat pe 23 aprilie 2009, de Ziua Mondială a Cărţii şi a drepturilor de autor şi Ziua Bibliotecarului din România, se derulează pe o perioadă de 5 ani şi are o valoare de 26,9 milioane de dolari, finanţarea fiind asigurată de Fundaţia Bill & Melinda Gates .

Programul reprezintă una dintre cele mai importante investiţii în materie din România, facilitând accesul public la Internet şi construind un sistem durabil de biblioteci publice moderne.

Biblionet este un parteneriat între Fundaţia IREX (International Research and Exchanges Board), Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi bibliotecile publice româneşti. Microsoft Corporation donează software învaloare de aproximativ 15 milioane de dolari către bibliotecile din România .

Atribuții ale bibliotecii

• Să ofere acces la cultura si la universul informaţional

• Să ofere informaţii privitoare la colecţii si la bazele de date

• Să îndrume utilizatorii in căutarea documentară independentă

• Să prelucreze informaţii locale si să le pună la dispoziție cetățenilor

• Să difuzeze cunostinţele de bază privitoare la drepturile cetăţenilor

• Să colaborezecu serviciile publice locale  și cu serviciile private locale

• Să ofere servicii de informare electronică

• Să organizeze o reţea de voluntari, sprijinitori ai bibliotecii

• Să se constituie intr-o bancă electronică

  • Să ofere documente pentru întreaga populaţie
  • Să dețină un serviciu de informare și de acces la informaţii
  • Să fie un refugiu cultural pentru colectivitate

În perspectivă Biblioteca ,,Nicolae Labiș” Bivolari urmărește punerea la punct a unei rețele de 15 calculatoare, care să răspundă cerințelor de informare directă, în timp scurt, către un număr căt mai mare de utilizatori.

Bibliotecar, Dumitru Perju

One Response to Biblioteca

  1. Ventel Roxana-Denisa says:

    biblioteca-un mijloc de informare si de dezvoltare a informatiilor…

Leave a Reply