Unitati agricole

Comuna Bivolari  are o intindere administrativ-teritoriala de  7.377 ha, din care:
a.suprafata agricola – 6.412 ha;
b.suprafata neagricola – 965 ha;
c.suprafata arabila – 5.156   ha.
Suprafata intravilanului comunei Bivolari  este de 270  ha la momentul anului 1990, iar în anul 2001 a ajuns la suprafata de 380,10 ha ca urmare a aprobarii Planului Urbanistic General prin Hotararea Consiliului Local al comunei  Bivolari  nr. 51/30.08.2001.

Densitatea asezarii este de circa 17 locuitori ha  , superioara mediei pe tara (l2 locuitori ha vatra) , In centrul civic al satului , densitatea depaseste 100   locuitori/ha.

© Prof. Ionel Bordeianu

Leave a Reply