Anunturi

Notificare distrugere ambrozie 2024

Ambrozia prezentare si combatere

Atenționare apicultori tratamente fitosanitare la rapiță Agroindustrial Ceres și Astra Trifești – 12 aprilie 2024

Depune la APIA cererea deplata in perioada 04.04.2024 – 7 iunie 2024

Anunt atribuire directa pentru inchiriere pasuni in Bivolari si Traian – 05.02.2024

Notificare catre toti apicultorii din comuna care au familii de albine la iernat si modelul de declaratie – 18.01.2024

Cursuri de formare profesionala organizate de Directia pentru Agricultura Iasi

Deplasare in pastoral

Comunicări deplasare pastoral (stupi albine) in perioada 16.07-5.08.2023

Anunț deplasare stupi S.C. Semconsult Top S.R.L. – data publicarii 13.07.2023

HG nr. 3 din 2023 despăgubiri pentru pagubele și sau daunele produse de animalele sălbatice
Adresă pagube produse de animalele sălbatice
ADRESĂ D.A.J. IAȘI HG. 3 2023
Model cerere despăgubire pagube produse de animalele sălbatice

Adresa informare programe minimis

Depune la APIA Cerere Unica de Plata in perioada 1 martie – 15 martie 2023

Cerere eliberare adeverință APIA

Program susținere creștere Bovine 2023

Program susținere producție Tomate 2023

Instruire utilizare pesticide anul 2023

Cerere si declaratie curs utilizare durabilă 2023

Sesiune I instruire cursuri utilizare durabilă pesticide

Sesiune II instruire cursuri utilizare durabilă pesticide

Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de stupi care contin familii de albine
pregatite pentru iernat 2022

Tot ce trebuie stiut despre atestatul de producator si carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

Anunt fosa septica

Formular Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare

Documente Nomenclator Stradal -Comuna Bivolari

Anunt Nomenclator stradal

Ajutor IMM uri domenii agricultură, pescuit, acvacultură și sector alimentar

Informatii cu privire la contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Bivolari, județul Iași”, Cod SMIS 2014+ 14442

Articolul 20 Publicarea datelor in cadrul proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente

Informare cu privire la tichetele sociale pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema.

În atenția fermierilor- înștiințări secetă

Cursuri obligatorii pentru utilizarea pesticidelor de catre fermieri pentru a putea primi subventii pentru 2023

În atenția fermierilor-Cursuri de utilizare durabilă a pesticidelor – Oficiul Fitosanitar Iași

Ambrozia prezentare si combatere

Cultivarea plantelor modificate genetic in anul 2022 – precizari de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

ANUNȚ A.P.I.A. -depunere cerere unică 2022

În atenția fermierilor care utilizează pesticide la culturile agricole- Cursuri formare profesională

Adresă informare program minimis tomate și usturoi 2022

LEGUME_CERERE +Registru

USTUROI – Cerere, Declaratie, Registru Unic

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice vacantede Secretar General al Comunei Bivolari

Formularul digital pentru intrarea in Romania

“PREGATIT PENTRU VIITOR” – Anunt al AJOFM – afis

“PREGATIT PENTRU VIITOR” – Anunt al AJOFM – pliant

Informare cu privire la masurile de aplicare a legii 226-2021

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor

Anexa 26 – Cerere/declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului consumatorilor vulnerabili

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţieipentru susţinerea familiei/ajutorului social

Curs de formare profesionala Tractorist

Informare apicultori- Modificări apărute în identificarea stupinelor

DECLARATIE pe proprie raspundere privind numarul de stupi care contin familii de albine pregatite pentru iernat

Sprijin persoane cu dizabilitati

Anunț combatere ambrozie

Ajutoare pentru proprietarii de solarii

Anunt despre colectarea selectiva a deseurilor

Anunt din partea DGASPC pentru angajari asistenti maternali

Anunţ important pentru cetăţenii care nu au acte de proprietate
pentru terenul din intravilan!

Notificare pentru proprietarii / detinatorii de ecvidee (cai, magari, catari) – 19.04.2018

Notificare referitoare la actiuni sanitare veterinare pentru combaterea bolilor la animale.

ANUNŢ PUBLIC

În etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ-ului iniţiat de investitor privat

Primarul comunei Bivolari, judeţulIaşi, anunţă publicul, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui PUZ combinat de vinificaţie, de către investitorul privat S.C. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L. prin Lungu Loredana, proprietar al terenului în suprafaţă de 20000 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Bivolari, judeţul Iaşi, în extravilanul comunei , identificat prin C.F. nr. 60772, nr. cadastral 60772.

Prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului şi a obiectivelor planului:

Odată cu apariţia noii investiţii va fi continuată extinderea şi dezvoltarea economică a zonei.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 11.11.2014 ora, 11.00 la sediul Primăriei comunei Bivolari.

Cei interesaţi vor trimite Primăriei comunei Bivolari observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa în maxim 10 zile calendaristice pe site-ul propriu şi la sediul primăriei

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este inspector  urbanism Abuzătoaie Alina-Anamaria, telefon: 0232/298555, email: primariabivolari@yahoo.com

Primar, Teodorescu Liviu

2193/07.11.2014

IN ATENTIA  PERSOANELOR / PARINTILOR  CARE PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE

Potrivit Legii 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului (modificata si completata prin Legea 257/2013), republicata in 2014, toţi părinţii care îşi lasă copiii singuri acasă, când pleacă la muncă în străinătate, sunt obligati să notifice serviciul public de asistenţă socială (SPAS) de care aparţin, cu cel puţin 40 de zile înainte, şi să desemneze o persoană care se va ocupa de aceştia.

Notificarea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie (daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune) si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul, se efectueaza de catre instanta de tutela. Acordul persoanei desemnate se exprima de catre aceasta, personal, in fata instantei.

Aceeasi procedura estea plicabila si tutorelui, precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la muncă intr-un alt stat.

Persoana desemnata trebuie sa faca parte din familia extinsa, adica sa fie ruda pana la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil.

Extras din Legea272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicata in 2014

SECTIUNEA a 4-a: Protectia copilului cu parinti plecati la munca in strainatate

Art. 104. – (1) Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie serviciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara

(2) Notificarea va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz

(3) Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevederile prezentei legi

(4) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si tutorelui, precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca intr-un alt stat.

Art. 105. – (1) Persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) trebuie safaca parte din familia extinsa, sa aiba minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil

(2) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor asigura persoanelor desemnate consiliere si informare cu privire la raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului pe o perioada de 6 luni

(3) Instanta va dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, dar nu mai mult de un an, catre persoana desemnata potrivit art. 104 alin. (3)

(4) Acordul persoanei careia urmeazasa-i fie delegata autoritatea parinteasca se exprima de catre aceasta personal, in fata instantei

(5) La cerere se ataseaza acte din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1)

(6) Cererea se solutioneaza in procedura necontencioasa, potrivit Codului de procedura civila. Solutionarea cererii de delegare a drepturilor si indatoririlor parintesti se face in termen de 3 zile de la depunerea acesteia

(7) Hotararea va cuprinde mentionarea expresa a drepturilor si indatoririlor care se deleaga si perioada pentru care are loc delegarea

(8) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), dupa ce instanta hotaraste delegarea drepturilor parintesti, persoana in sarcina careia cad ingrijirea si cresterea copilului trebuie sa urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situatii de conflict, neadaptare sau neglijenta in relatia cu minorul

(9) Instanta de judecata va comunica o copie a hotararii de delegare primarului de la domiciliul parintilor sau tutorelui, precum si primarului de la domiciliul persoanei careia i se acorda delegarea autoritatii parintesti.

Art. 106. – Autoritatile administratiei publice locale, prin intermediul serviciilor de asistenta sociala, pot initia, in limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli prevazute cu aceasta destinatie, campanii de informare a parintilor, in vederea:

a) constientizarii de catre parinti a riscurilor asumate prin plecarea lor la munca in strainatate;

b) informarii parintilor cu privire la obligatiile ce le revin in situatia in care intentioneaza sa plece in strainatate.

Art. 107. – Procedura de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si serviciile de care acestia pot beneficia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Art. 108. – Serviciul public de asistenta sociala si centrul judetean de resurse si asistenta educationala au obligatia de a dezvolta servicii de consiliere specializata destinate copilului care a revenit in tara, dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an.

Adresa creditori

Nr.
Nume
Prestatie
Suma
Comuna
Sat
1
ANDRIUCA GABRIELA
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
2
APOSTOL MARINELA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TABARA,
3
AXINTE RAMONA MIRELA
AL.STAT
252
BIVOLARI
BURUIENESTI
4
BARAGAN VALERIA
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
5
BIRSAN NICOLAIE
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
6
BOCANET NINA IONELA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TRAIAN,
7
CARDAS COSTICA
AL.STAT
252
BIVOLARI
TRAIAN,
8
CHELARU LARISA ANDREEA
AL.STAT
126
BIVOLARI
SOLONET
9
CHIRIAC DORINA
AL.STAT
84
BIVOLARI
BIVOLARI
10
CODREANU AURICA-MARIANA
AL.STAT
126
BIVOLARI
SOLONET
11
COLTA LILIANA
AL.STAT
126
BIVOLARI
BIVOLARI
12
COLTA STELA MARINELA
AL.STAT
84
BIVOLARI
TABARA,
13
DASCALU ANCUTA ELENA
AL.STAT
42
BIVOLARI
14
GROSU ADINA
AL.STAT
84
BIVOLARI
BIVOLARI
15
IRIMIA IONELA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TABARA,
16
IVANOVICI LACRAMIOARA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TABARA,
17
LUCA IULIANA
AL.STAT
84
BIVOLARI
TABARA
18
MACAREI GRIGORE
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
19
MALANCUS IULIANA ALEXANDRA
AL.STAT
84
BIVOLARI
BIVOLARI
20
MARIS DANIEL
AL.STAT
42
BIVOLARI
BURUIENESTI
21
NAZARCU PARASCHIVA-NICOLETA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TRAIAN
22
ONOFREI CONSTANTIN
AL.STAT
126
BIVOLARI
TRAIAN
23
PADURARIU NARCISA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TRAIAN
24
PIRVU MARIA
AL.STAT
84
BIVOLARI
BIVOLARI
25
POPA MARIA
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
26
RUSU ADRIAN ALEXANDRU
AL.STAT
42
BIVOLARI
TABARA
27
SARAMET MARIA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TABARA
28
SERBAN MARIUTA ALINA
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
29
STEFANESCU GHEORGHE
AL.STAT
1008
BIVOLARI
BIVOLARI
30
STEFANIU MARIA
AL.STAT
168
BIVOLARI
SOLONET
31
STOICA MARIA
AL.STAT
126
BIVOLARI
BURUIENESTI
32
SUDITU IULIANA
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
33
URSACHE TRAIAN
AL.STAT
84
BIVOLARI
SOLONET
34
VATRA ANA LILIANA
AL.STAT
84
BIVOLARI
35
VITCU CRISTINEL
AL.STAT
126
BIVOLARI
BIVOLARI
36
VITCU PETRONELA
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
37
VITCU PETRU
AL.STAT
42
BIVOLARI
BIVOLARI
38
VORNICU DANA
AL.STAT
42
BIVOLARI
TABARA,
39
CORDUNIANU PETRONELA
ASF
100
BIVOLARI
40
HUREZEANU ALINA
ASF
90
BIVOLARI
SOLONET
41
IVANCIU RAMONA MARIETA
ASF
100
BIVOLARI
42
HURUDEI PETRU
VMG
250
BIVOLARI

Leave a Reply